Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

  W związku z rozwojem, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku: Konserwator.

  Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA świadczy usługi w zakresie leczenia sanatoryjnego, SPA oraz Medical SPA. W związku ze stałym podnoszeniem jakości usług, oferowanych przez Uzdrowisko Nałęczów, poszukujemy osób na stanowisko:


  KONSERWATOR w dziale utrzymania ruchu

  Miejsce pracy: Nałęczów, woj. lubelskie

  Wymagania:

  • posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania zakresu prac związanych z obsługą i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń technologicznych basenów i kotłowni gazowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ekonomicznej efektywności, przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
  • posiadanie doświadczenia na takim lub pokrewnym stanowisku,
  • posiadanie uprawnień elektrycznych SEP (E) do 1kV,
  • dyspozycyjność,
  • solidność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
  • posiadanie umiejętności pracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy.

  Do podjęcia pracy w zawodzie konserwatora działu utrzymania ruchu wymagane jest min. wykształcenie zasadnicze w zawodzie elektryk, automatyk lub pokrewnym.

  Opis stanowiska:

  Podstawowym zadaniem konserwatora jest obsługa i utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń technologicznych basenów i kotłowni gazowych, instalacji wewnętrznych, urządzeń i maszyn, infrastruktury zewnętrznej poprzez wykonywanie bieżącej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych w budynkach należących do Spółki.

  Konserwator wykonuje monitoring stanu technicznego urządzeń kotłowni i basenów, prace konserwacyjne i naprawy bieżące instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury towarzyszącej.

  Odpowiedzialny jest za powierzone mienie oraz dbanie o porządek i ład na stanowisku pracy, za prowadzenie konserwacji, przeglądów, napraw maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno–ruchowej oraz racjonalne wykorzystanie materiałów, narzędzi pracy i urządzeń.

  CV prosimy przesłać pod adres mailowy: kadry@zlun.pl

  Prosimy o dopisanie na dokumentach klauzuli:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
  • „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA, Al. Kasztanowa 2, 24-140 Nałęczów przez okres najbliższych 12 miesięcy”
  • „W przypadku dołączenia do CV mojego zdjęcia, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych”

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Klauzula informacyjna:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA z siedzibą w Nałęczowie przy Al. Kasztanowej 2, 24-140 Nałęczów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu obecnej rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody kandydata na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres najbliższych 12 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.