Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Aktualna procedura przyjmowania pacjentów

  Szanowni Pacjenci NFZ / ZUS,

  uprzejmie informujemy, że Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów SA otrzymuje informację o Państwa planowanych przyjazdach ok. 2 tygodnie przed terminem przyjazdu.

  W związku z powyższym prosimy cierpliwie poczekać na telefon kontaktowy z strony Uzdrowiska, w czasie rozmowy zostaną Państwu udzielone podstawowe informacje na temat zasad przyjęcia na pobyt uzdrowiskowy (skierowania, które pojawi się w systemie, potrzebie pojawienia się w punkcie mobilnym w celu pobrania wymazu nie wcześniej niż na 4 dni i nie później niż 2 dni przed przyjęciem itp).

  • 8-7 dni przed Państwa przyjazdem ponownie skontaktuje się z Państwem pielęgniarka, celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Przy wywiadzie negatywnym (brak objawów, brak kontaktu z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie) zostaną Państwo zakwalifikowani do wykonania badania w kierunku Covid, umożliwiającego skorzystanie z pobytu.
  • 4 dni przed planowanym terminem pobytu lekarz uzdrowiskowy wystawi skierowanie na ww. badanie, które będziecie mogli Państwo wykonać w najbliższym punkcie DRIVE THRU.
  • 3-2 dni przed planowanym terminem pobytu wynik badania zostanie zweryfikowany w systemie GABINET.GOV przez pielęgniarkę, która skontaktuje się z Państwem, ostatecznie potwierdzając możliwość Państwa przyjazdu.

  W przypadku otrzymania skierowania na pobyt do Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów SA i braku kontaktu telefonicznego ze strony Uzdrowiska na co najmniej 8 dni przed przyjazdem, zwracamy się z prośbą o pilny kontakt z Uzdrowiskiem:

  • Oddział Uzdrowiskowy – Szpital Kardiologiczny – tel. 509 664 748, e-mail: jkrol@zlun.pl
  • Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny – Fortunat – tel. 509 664 748, e-mail: jkrol@zlun.pl
  • Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny - Fortunat – tel. 510 158 309, e-mail: jbielecka@zlun.pl
  Czym jest leczenie uzdrowiskowe?

  Leczenie uzdrowiskowe, jako świadczenie gwarantowane, przysługuje osobom ubezpieczonym, jednak nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Prowadzone jest ono w szpitalach i sanatoriach położonych na terenie uzdrowisk z wykorzystaniem właściwości naturalnych surowców leczniczych, klimatu oraz z udziałem zabiegów z zakresu fizjoterapii.


  Jak otrzymać skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia?

  Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań przesyłane jest do macierzystego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i weryfikowane przez lekarza balneologii i medycyny fizykalnej. Fundusz określa rodzaj leczenia, zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz termin rozpoczęcia i czas trwania kuracji zgodnie z zawartymi umowami. Skierowanie musi zostać potwierdzone ubezpieczonemu na 14 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Okres oczekiwania na realizację skierowania zależy od oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz finansuje wyłącznie leczenia (zabiegi) stanowiące podstawę skierowania, tj. związanych z podstawową jednostką chorobową.


  Mam skierowanie!

  Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy pamiętać o zabraniu ze sobą: skierowania potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba wziąć również wszystkie dokumenty medyczne oraz leki na cały okres pobytu. Koszt przejazdu do i z miejsca leczenia uzdrowiskowego oraz pobytu opiekunów pozostaje po stronie ubezpieczonego.

  Turnus rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu a kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu i trwa od 21 do 28 dni w zależności od rodzaju skierowania. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne oraz rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym kuracjusz przyjeżdża na leczenie w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 139 poz. 1136, z późn.zm.) – aktualna tabela dopłat. Zwolnienie z opłaty sanatoryjnej dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniowie i studenci pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium zróżnicowana jest z uwagi na sezon i standard pokoju. Kuracjusze zobowiązani są również do uregulowania opłaty uzdrowiskowej zgodnie z Uchwałami lokalnych Urzędów Miast opłata klimatyczna, naliczana za każdy dzień pobytu w uzdrowisku – 4,20 zł/ doba. Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych (noclegi bezpośrednio przed- lub po turnusie) po uzgodnieniu i rezerwacji miejsca w Biurze Obsługi Klienta. Ponadto w trakcie turnusu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług rekreacyjnych świadczonych przez uzdrowisko. Na miejscu można również wypożyczyć sprzęt (telewizor, czajnik bezprzewodowy, ręczniki, leżak, rower, itp.).


  Co ważne!

  Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi. Są one przydzielane każdemu kuracjuszowi po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Ponadto dla małżeństw jest możliwość udostępnienia pokoi 2-osobowych, jednakże warunkiem jest dostępność tychże pokoi w danym obiekcie.


  Czym jest rehabilitacja lecznicza?


  Rehabilitacja lecznicza jest świadczeniem gwarantowanych przeznaczonym dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.


  Jak otrzymać skierowanie?

  Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia po weryfikacji dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Uzdrowisko Nałęczów prowadzi rehabilitację kardiologiczną.


  Mam skierowanie!

  Czas trwania rehabilitacji wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od jej rodzaju. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może ona zostać przedłużona. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa całkowite koszty leczenia i pobytu.

  Wyjeżdżając na rehabilitację należy pamiętać o zabraniu ze sobą: skierowania potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba wziąć również wszystkie dokumenty medyczne oraz leki na cały okres pobytu.


  Co ważne!

  Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi. Są one przydzielane każdemu kuracjuszowi po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Ponadto dla małżeństw jest możliwość udostępnienia pokoi 2-osobwych, jednakże warunkiem jest dostępność tychże pokoi w danym obiekcie.

  Wyjeżdżając do Uzdrowiska Nałęczów na leczenie sanatoryjne należy zabrać:

  • potwierdzone przez oddział NFZ skierowanie na leczenie,
  • dowód tożsamości,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, 
  • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku,
  • pieniądze - skierowanie z NFZ gwarantuje pokrycie tylko części kosztów, część samodzielnie pokrywa kuracjusz. Opłata uzależniona jest od stawki za 1 dzień pobytu (zróżnicowanej w zależności od standardu), mnożonej przez ilość dni trwania całego turnusu. Obowiązkowa opłata klimatyczna, naliczana za każdy dzień przebywania w uzdrowisku – 4,20 zł/ doba.
  • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
  • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów i ćwiczeń
  • wygodne obuwie sportowe
  • strój kąpielowy.
  • ręcznik (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia na miejscu).
  W przypadku, późniejszego przyjazdu / wcześniejszego wyjazdu bez uzasadnienia zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem obowiązuje opłata 70 zł za każdą dobę nieobecności (wyjątkiem jest wypadek losowy, jak na przykład: śmierć członka rodziny lub nagłe zachorowanie, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim itp.)