Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

  Klauzula informacyjna – Rejestracja

  Klauzula informacyjna - Rejestracja

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. z siedzibą w Nałęczowie przy Al. Stanisława Małachowskiego 5,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji pobytu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich
  7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zlun.pl
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe dokonanie rezerwacji pobytu