Zapisz się na Newsletter - otrzymuj informacje o promocjach i nowościach. Bądź na bieżąco!

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego

Pakiety
Obsługa brokerska
18 września 2018
Remont i przebudowa budynku Stare Łazienki na bazę hotelową dla potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego
28 grudnia 2018

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego dla Uzdrowisk Polskich.

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego

Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego dla Uzdrowisk Polskich:
  • sprzedaż energii elektrycznej na 2019 r. dla czterech Spółek ( „Uzdrowisko Konstancin Zdrój” S.A., Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., „Uzdrowisko Iwonicz” S.A., „Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A. )
  • dostawy paliwa gazowego na 2019 r. dla trzech Spółek ( „Uzdrowisko Konstancin Zdrój” S.A., Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.)


Oferty należy składać do dnia 18.10.2018 r. do godziny 14.00 drogą elektroniczną na adres: zakupy@zlun.pl w tytule wpisując: „Oferta na sprzedaż energii elektrycznej dla czterech Spółek Uzdrowisk Polskich i/lub paliwa gazowego dla trzech Spółek Uzdrowisk Polskich na 2019 r.”

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest Janusz Śmielak – Dyrektor ds. Operacyjnych, mail: zakupy@zlun.pl


Dokumenty do pobrania: